Παιδικό δωμάτιο Elips Group Room 3

Κωδικός:ELIPS GROUP ROOM 3
Διαστάσεις:Κρεβάτι: Μήκος 2,10cm Ύψος 1,65cm Πλάτος 1,10 cm.Nτουλάπα:Μήκος 1,52cm Ύψος 2,06 cm Πλάτος 0,56 cm.Γραφείο:Μήκος 1,10 cm Πλάτος 0,60 cm Ύψος 0,75cm. Βιβλιοθήκη:Μήκος 0,76 cm Πλάτος 0,42cm Ύψος 1,60cm.

Παιδικά έπιπλα.Έξυπνες λύσεις για παιδικό δωμάτιο.

Τιμή κουκέτας Εl-2181 : 450 €
Τιμή συρόμενου κρεβατιού Εl-2173:140 € 
Τιμή βιβλιοθήκης Εl-2161: 305 €
Τιμή γραφείου& ραφιερας Εl-2111-Εl-2121:495 € 
Τιμή ντουλάπας El-2101: 635 € 


*Στην τιμή της κουκέτας και του κρεβατιού δεν συμπεριλαμβάνονται
τα στρώματα τα οποία είναι διαστάσεων 90X200 & 90X190.

Παιδικό δωμάτιο Elips Group Room 3